Formatowanie wpisów blogowych – o czym warto pamiętać?

30. listopada 2017 Marketing, SEO 0
Formatowanie wpisów blogowych – o czym warto pamiętać?

Wpis blogowy powinien dostarczać przydatnej, albo przynajmniej ciekawej i/lub zabawnej treści, ale powinien też dobrze wyglądać. Mało prawdopodobne, by przeciętny użytkownik bloga zdecydował się na lekturę, jeśli jego oczom ukaże się zwarta kolumna tekstu, bez akapitów, nagłówków czy jakichkolwiek wyróżników. Okazuje się zatem, że formatowanie wpisów blogowych jest bardzo ważnym etapem pracy nad tekstem i może znacząco przyczynić się do wzrostu poczytności bloga.

Wpisy blogowe przyjemne dla oka

Dobrze czyta się teksty, które mają wstęp, rozwinięcie i podsumowujące zakończenie. Dzięki temu są przejrzyste i zrozumiałe, pomagają usystematyzować zdobytą wiedzę. Dobrze sformatowany wpis blogowy może sprawić, że wzrośnie współczynnik konwersji. Przyjemnie wygląda tekst, w którym występują akapity, a każdy z nich rozwija jakąś jedną myśl. Jeśli chodzi o teksty przeznaczone do publikacji w sieci, utarło się, że każdy akapit (albo prawie każdy) zostaje poprzedzony nagłówkiem. Występowanie nagłówków (H1, H2, H3, itd.) jest ważne również z innego powodu – ma znaczenie w procesie pozycjonowania stron internetowych.

Formatowanie wpisów blogowych - jak to zrobić

Formatowanie wpisów blogowych krok po kroku

Poprawna pisownia, przejrzyste konstrukcje składniowe

Zanim przejdziemy do publikacji i dopieszczania artykułu już na stronie internetowej, zajmijmy się eliminacją ewentualnych błędów. Żaden tekst nie może być uznany za skończony, jeśli nie zostanie kilkukrotnie przeczytany i sprawdzony. Nawet jeśli wydaje nam się, że pisaliśmy składnie i bezbłędnie, w trakcie lektury może się okazać, że w tekście pojawiają się literówki, a konstrukcja niektórych zdań pozostawia wiele do życzenia. Publikowanie artykułów z błędami nie świadczy najlepiej o ich autorze. Oczywiście czasem jakieś drobne niedociągnięcia wkradają się w nawet najlepsze teksty, ale na tyle, na ile to możliwe, należy dbać o poprawność wpisów blogowych.

Krótkie, zrozumiałe zdania

Ten punkt wiąże się nieco z poprzednim. Przejrzyste konstrukcje składniowe mogą powstać tylko wtedy, gdy zdania nie są zbyt długie i wielokrotnie złożone. Przy bardzo długim zdaniu może być tak, że nim czytelnik dotrze do jego końca, zapomni co było na początku. Poza tym długie zdania trudniej jest zrozumieć, niekiedy konieczne jest kilkukrotne czytanie, przez co znacznie wydłuża się czas lektury, a doznania czytelnika nie należą do najprzyjemniejszych.

Akapity

Akapity zostały krótko omówione w pierwszej części artykułu. Każdy akapit rozwija jakąś jedną, konkretną myśl. Akapity pozwalają uporządkować artykuł i nadać mu przyjemny dla oka wygląd. A nagłówki nad akapitami stanowią swego rodzaju punktowe streszczenie treści artykułu.

Rodzaj i rozmiar czcionki

Formatowanie wpisów blogowych to także dobór odpowiednich fontów. Czcionka musi obsługiwać polskie znaki – to oczywiste. Musi też mieć odpowiednia wielkość, tak by czytelnik w trakcie lektury nie nadwerężał wzroku. Równie ważny jest styl, ponieważ zbyt wymyśle czcionki nie zachęcają do lektury, a wręcz bardzo ją utrudniają. W jednym artykule powinien występować jeden rodzaj fontów. Wyjątek można zrobić dla nagłówków czy cytatów, które powinny wyróżniać się na tle „zwykłego” tekstu.

Punktowanie, numerowanie, tabele i wykresy

Niekiedy lepszym sposobem prezentacji treści jest jej wypunktowanie. Szczególnie, jeśli w tekście występują wyliczenia. Natomiast, jeśli autor artykułu przytacza dane liczbowe albo porównuje różnorodne produkty i usługi, warto by dane te zamieści w tabeli albo na wykresie. Podana w ten sposób wiedza zostanie łatwiej przyswojona, łatwiej też będzie do takich informacji wrócić.

Praca nad wyglądem wpisu blogowego

Formatowanie wpisów blogowych – kilka dodatkowych wskazówek

Na formatowanie wpisów blogowych składa się również publikacja obrazów, czyli zdjęć i grafik. To, jak wiele obrazów zostanie umieszczonych w tekście, zależy przede wszystkim od jego długości, ale też specyfiki omawianego zagadnienia. Obrazy powinny dotyczyć tego, o czym jest artykuł. Warto stawiać na jakość, a nie na ilość. Na blogu dozwolone jest korzystanie z własnych zdjęć, ale też tych pochodzących z banków zdjęć. Tekst można dzielić nie tylko obrazami, tabelami czy wykresami, ale też ciekawie wyeksponowanymi cytatami. Pamiętajmy, by pod cytatem umieścić nazwisko jego autora albo przynajmniej link prowadzący do strony, z której cytat pochodzi. Jeśli chodzi o linki, wstawiamy odnośniki do powiązanych artykułów na blogu, ale też tekstów innych autorów, jeśli uważamy je za ciekawe. Ważne jedynie, by wpleciony w treść artykułu link wyglądał naturalnie.